Vastine katujen Pirttitie ja Pirttikuja toteuttamiseen katusuunnitelmien mukaisiksi

6.8.2019

14.2.2019, kaupungin vastine asukkaan tekemään aloitteeseen (  https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/5904 ) koskien Pirttitien ja Pirttikujan kunnostuksia:

 

Viite : Aloitteenne 15.9.2018
Kiitos aloitteestanne.
Olette aloitteessanne toivonut, että Pirttitie ja Pirttikuja nimisten katujen rakentamista katusuunnitelmien mukaisiksi.
Edellä mainitut asuinkadut kuuluvat Espoon kaupungin KTP-hankkeeseen eli
kotikatuhankkeeseen, jonka avulla pyritään vauhdittamaan vanhojen kaavoitettujen, tiivistyvien pientaloalueiden kunnallistekniikan rakentamista.
Hanke on ollut käynnissä vuodesta 2005 lähtien ja kaikkien kotikatujen arvioitiin olevan valmiina 2020-luvun aikana. Kotikatujen rakentamisaikataulut määräytyvät sen mukaan, minkä verran Espoo on pystynyt investointibudjeteissa osoittamaanmäärärahaa tähän tarkoitukseen. Kotikatualueita on Espoossa 25 kappaletta, joista tällä hetkellä noin 70% on valmistunut.
KTP-hanke on rahoituksen puutteessa viivästynyt, jonka vuoksi KTP-hankkeen rakentamisohjelma arvioitiin vuoden 2018 aikana uudelleen, ja kaduille määriteltiin uusi rakentamisjärjestys. Rakentamisjärjestykseen vaikuttivat mm. määrärahat, asukastiheys, muun verkoston saneeraus ja koulureitit. Tekninen lautakunta hyväksyi uuden KTPohjelman 17.10.2018. Tämän ohjelman mukaisesti Pirttitien ja Pirttikujan tavoiterakentamisvuosi on 2034.