Tillinmäen koulu

Tillinmäen ja Latokasken raja-alueelle on valmistumassa vuonna 2022 Nauriskasken koulu.

Rakennuksessa tulee toimimaan 3-sarjainen alakoulu (luokka-asteet 1-6), jonka laskennallinen oppilasmäärä on yhteensä 490 oppilasta.

1. kerrokseen sijoittuu aula- ja liikuntasalitilojen lisäksi rakennuksen itäosaan keittiötilat sekä erityisaineiden opetustilat ja länsiosaan perusopetustiloja, joita on päällekkäin myös rakennuksen 2. ja 3. kerroksessa. 3. kerrokseen rakennuksen keskiosaan sijoittuvat lisäksi henkilökunnan ja terveydenhuollon tilat.

Lisätietoja:

https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Espooseen_valmistuu_kolme_koulua_vuonna_(178266)

https://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020499314-10