Tillinmäen koulu

Tillinmäen Asukasyhdistys on aktiivisesti ajanut Tillinmäkeen kaavoitetun koulun tilannetta eteenpäin. Yhdistys on kerännyt koulun saamisen vauhdittamiseksi adressin ja toimittanut sen vuonna 2015 eteenpäin kaupungille sekä ollut sen jälkeen aktiivisesti yhteydessä kaupungin suuntaan.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 23.9.2015 pöytäkirjasta käy sivulta 4-5 ilmi maininta Tillinmäen koulun tarpeesta. Koulu tulisi sen mukaan Nauriskaskeen Tillinmäen ja Latokasken rajamaille jo vuonna 2020 tullen näin ollen aikanaan hyödyntämään myös Latokasken pelloille kaavailtua urheilupuistoa.

Linkki pöytäkirjaan:

http://espoo04.hosting.documenta.fi/kokous/2015329986-5.HTM

 

15.11.2016 saadun tilannepäivityksen mukaan Kaupunginjohtaja esittää investointirahaa Nauriskasken koululle vuosiksi 2020-2023.

 

Alla olevan dokumentin perusteella Nauriskasken uusi koulu otettaisiin käyttöön vuonna 2022.

http://www.espoo.fi/download/noname/%7B0935F983-B7C4-469E-BB46-2A16375B7C92%7D/98202