Nuohous varattava jatkossa itse

9.1.2018

NUOHOUS

Joillain alueilla jo viime vuoden syksyllä odotettuja nuohoustiedotteita ei jaettukaan ja nuohous on saattanut unohtua. Nykyisin vastuu nuohouksista on asukkailla. Unohdus saattaa vaikuttaa vakuutuksien voimassa oloonkin.

Vakituisessa  asuinkäytössä olevassa asunnossa tulisijathan on nuohottava kerran vuodessa.

Tähän asti alueemme on ollut jaettuna piireihin, joita ovat hoitaneet nimetyt nuohousyrittäjät pelastuslaitoksen kanssa sovittujen taksojen mukaisesti.

Vuoden 2018 äsken vaihtuessa on piirinuohousrajat poistuneet ja pelastuslaitoksen nimeämät nuohousyrittäjät ovat nyt vapaan kilpailun piirissä.

Nuohous järjestetään nyt asukkaan ja nuohoojan välisellä sopimisella.

Näinollen ei voida enää olettaa, että nuohoojalta tulee ilmoitus nuohouksista alueellanne.

Nuohousalan yrittäjiä löytyy esimerkiksi sivustolta www.nuohoojat.fi. Tietoa lähialueen nuohoojista saa myös mm. paikallislehdistä ja osa nuohoojista lähettää myös omia esitteitään asiakkaille.