Yhdistyksemme

Yhdistyksen tavoitteena on toimia asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä syventää asukkaiden paikallistuntemusta ja pyrkii lisäämään heidän kiintymystään kotipaikkaansa. Yhdistys pyrkii edistämään asukkaiden yhteisöllisyyttä, omatoimisuutta sekä paikallista harrastustoimintaa.

Yhdistys toimii myös asukkaiden etujärjestönä osallistuen aluetta koskevaan suunnitteluun ja se pyrkii vaikuttamaan asuinaluetta ja asemakaavaa koskevaan kunnalliseen päätöksentekoon tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä antamalla lausuntoja viranomaisille.

Yhdistys on perustettu Tillinmäessä 4.5.1966 nimellä Espoonlahden pienkiinteistöyhdistys.  Vuodesta 1993 lähtien yhdistyksen nimi oli Tillinmäen pienkiinteistöyhdistys ry kunnes vuonna 2011 yhdistyksen nimi muutettiin Tillinmäen asukasyhdistys ry:ksi.

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

 

  1. Yhdistyksen toiminnan painopisteet

 

Tillinmäen katusuunnitteluun ja -toteutukseen vaikuttaminen sekä Tillinmäen

kouluhankkeen edistämiseen vaikuttaminen.

 

Yhteydenpito Espoon kaupungin toimielimiin sekä aloitteiden, kannanottojen ja

lausuntojen esittäminen.

 

Tillinmäen ja sen lähialueiden kaavamuutosten ja muiden ajankohtaisten hankkeiden seuraaminen, niistä tiedottaminen asukkaille ja mielipiteiden välittäminen kaupungille.

Osallistuminen Suur-Espoonlahden kehitys ry:n (SELAK) ja muiden vastaavien

yhteistyötä harjoittavien yhdistysten ja organisaatioiden toimintaan.

 

  1. Asukastoiminta

 

Jäsenhankinta ja jäsenten aktivointi osallistumaan yhdistyksen toimintaan.

 

Yhdistyksen omien kotisivujen ylläpito ja kehittäminen.

 

Tiedottaminen ajankohtaisista asioista jäsentiedotteiden avulla.
 

Tillinmäki News nro 4:n toimittaminen vuoden 2016 aikana.

 

Sääntömääräiset jäsenkokoukset

 

Asukkaiden yhteisten tilaisuuksien ja juhlien järjestäminen

 

Kirpputorin järjestäminen

 

Lasten tai aikuisten mahdollisen harrastustoiminnan järjestäminen keväällä 2016