Yhdistyksemme

Yhdistyksen tavoitteena on toimia asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä syventää asukkaiden paikallistuntemusta ja pyrkii lisäämään heidän kiintymystään kotipaikkaansa. Yhdistys pyrkii edistämään asukkaiden yhteisöllisyyttä, omatoimisuutta sekä paikallista harrastustoimintaa.

Yhdistys toimii asukkaiden puolesta osallistuen aluetta koskevaan suunnitteluun ja se pyrkii vaikuttamaan asuinaluetta ja asemakaavaa koskevaan kunnalliseen päätöksentekoon tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä antamalla lausuntoja viranomaisille.

Yhdistys on perustettu Tillinmäessä 4.5.1966 nimellä Espoonlahden pienkiinteistöyhdistys.  Vuodesta 1993 lähtien yhdistyksen nimi oli Tillinmäen pienkiinteistöyhdistys ry kunnes vuonna 2011 yhdistyksen nimi muutettiin Tillinmäen asukasyhdistys ry:ksi.

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

 

Yhteydenpito Espoon kaupungin toimielimiin sekä aloitteiden, kannanottojen ja lausuntojen esittäminen.

 

Tillinmäen, sen lähialueiden ja erityisesti Kivenlahden ja Kiviruukin kaavoituksen seuranta sekä muiden ajankohtaisten hankkeiden seuraaminen, niistä tiedottaminen asukkaille ja mielipiteiden välittäminen kaupungille.

Osallistuminen Suur-Espoonlahden kehitys ry:n (SELAK) ja muiden vastaavien yhteistyötä harjoittavien yhdistysten ja organisaatioiden toimintaan.

Tiedottaminen ajankohtaisista asioista jäsentiedotteiden ja nettisivujen avulla.

Sääntömääräiset jäsenkokoukset.

Syysjuhlat syksyllä 2024.

Mahdollisen harrastustoiminnan järjestäminen.

Jäsenten hankinta ja aktivointi yhdistyksen toimintaan.