Yhdistyksemme

Yhdistyksen tavoitteena on toimia asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä syventää asukkaiden paikallistuntemusta ja pyrkii lisäämään heidän kiintymystään kotipaikkaansa. Yhdistys pyrkii edistämään asukkaiden yhteisöllisyyttä, omatoimisuutta sekä paikallista harrastustoimintaa.

Yhdistys toimii asukkaiden puolesta osallistuen aluetta koskevaan suunnitteluun ja se pyrkii vaikuttamaan asuinaluetta ja asemakaavaa koskevaan kunnalliseen päätöksentekoon tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä antamalla lausuntoja viranomaisille.

Yhdistys on perustettu Tillinmäessä 4.5.1966 nimellä Espoonlahden pienkiinteistöyhdistys.  Vuodesta 1993 lähtien yhdistyksen nimi oli Tillinmäen pienkiinteistöyhdistys ry kunnes vuonna 2011 yhdistyksen nimi muutettiin Tillinmäen asukasyhdistys ry:ksi.

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

 

  1. Yhdistyksen toiminnan painopisteet

 

Tillinmäen kouluhankkeen aktiivinen seuranta.

 

Yhteydenpito Espoon kaupungin toimielimiin sekä aloitteiden, kannanottojen ja

lausuntojen esittäminen.

 

Tillinmäen, sen lähialueiden ja erityisesti Kivenlahden ja Kiviruukin kaavoituksen seuranta sekä muiden ajankohtaisten hankkeiden seuraaminen, niistä tiedottaminen asukkaille ja mielipiteiden välittäminen kaupungille.

Osallistuminen Suur-Espoonlahden kehitys ry:n (SELAK) ja muiden vastaavien

yhteistyötä harjoittavien yhdistysten ja organisaatioiden toimintaan.

 

Yhdistyksen kotisivujen ylläpito.

 

Tiedottaminen ajankohtaisista asioista jäsentiedotteiden avulla.

Sääntömääräiset jäsenkokoukset

 

Asukkaiden yhteisten tilaisuuksien ja juhlien järjestäminen

 

Jäsenten hankinta ja aktivointi yhdistyksen toimintaan.