Toiminta

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

 

 

1.     Yhdistyksen toiminnan painopisteet

 

Tillinmäen katusuunnitteluun ja toteutukseen vaikuttaminen sekä Tillinmäen

kouluhankkeen edistäminen.

 

Ruduksen toiminnan seuranta.

 

Yhteydenpito Espoon kaupungin toimielimiin sekä aloitteiden, kannanottojen ja

lausuntojen esittäminen.

 

Tillinmäen, sen lähialueiden ja erityisesti Kivenlahden kaavamuutoksen seuranta sekä muiden ajankohtaisten hankkeiden seuraaminen, niistä tiedottaminen asukkaille ja mielipiteiden välittäminen kaupungille.

Osallistuminen Suur-Espoonlahden kehitys ry:n (SELAK) ja muiden vastaavien

yhteistyötä harjoittavien yhdistysten ja organisaatioiden toimintaan.

 

 

2.     Asukastoiminta

 

Yhdistyksen kotisivujen ylläpito.

 

Tiedottaminen ajankohtaisista asioista jäsentiedotteiden avulla.
 

Tillinmäki News lehden toimittaminen vuoden 2018 aikana.

 

Sääntömääräiset jäsenkokoukset

 

Asukkaiden yhteisten tilaisuuksien ja juhlien järjestäminen

 

Kirpputorin järjestäminen

 

Lasten tai aikuisten harrastustoiminnan järjestäminen   
 

Jäsenten hankinta ja aktivointi yhdistyksen toimintaan.