Asuinalueesi kotiseutuyhdistys


Yhdistyksen tavoitteena on toimia asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä syventää asukkaiden paikallistuntemusta ja pyrkii lisäämään heidän kiintymystään kotipaikkaansa. Yhdistys pyrkii edistämään asukkaiden yhteisöllisyyttä, omatoimisuutta sekä paikallista harrastustoimintaa.

Yhdistys toimii asukkaiden puolesta osallistuen aluetta koskevaan suunnitteluun ja se pyrkii vaikuttamaan asuinaluetta ja kaavoitusta koskevaan kunnalliseen päätöksentekoon tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä antamalla lausuntoja viranomaisille.

Yhdistys on perustettu Tillinmäessä 4.5.1966 nimellä Espoonlahden pienkiinteistöyhdistys.  Vuodesta 1993 lähtien yhdistyksen nimi oli Tillinmäen pienkiinteistöyhdistys ry kunnes vuonna 2011 yhdistyksen nimi muutettiin Tillinmäen asukasyhdistys ry:ksi.

 


Liity jäseneksi alla olevan linkin kautta.


 

KOTISEUDUN ULKOILUPOLUT -OHJELMA

Keskuspuisto

Ote laajasta selvityksestä: "Kaupunkikeskusten väliin jäävä, 880 hehtaarin kokoinen Espoon keskuspuisto on metsistä, niityistä, kallioista ja soista koostuva luonnontilainen alue kaupungin keskellä. Sen välittömässä läheisyydessä asuu 27 000 espoolaista. Vanttilasta Suurpeltoon ja Espoon keskuksesta Latokaskeen ulottuva Espoon keskuspuisto on Espoon toiseksi suurin yhtenäinen viheralue Nuuksion kansallispuiston jälkeen. Keskuspuiston halki kulkee Finnoontie, jonka mukaan puisto jaetaan itäiseen ja läntiseen osaan, joista itäinen on tunnetumpi ja laajemmassa virkistyskäytössä. Etenkin puiston läntinen osa on laajoilta osin luonnontilaisen kaltaista tai muutoin vähäisesti käsiteltyä maastoa."

 

Kotiseudun ulkoilupolut - ohjelma 2021 - 2030 löytyy alla olevan linkin takana (ohjelma ollut nähtävillä v. 2020). 

Hyvä tillinmäkeläinen,

Yhdistyksen tavoitteena on edistää
turvallisen, viihtyisän ja luonnonläheisen
asuinalueen syntymistä ja ajaa
Tillinmäen alueen asukkaiden etuja.

Alla olevan linkin kautta voit liittyä yhdistyksen
jäseneksi.

http://www.tillinmaki.fi/yhdistyksemme/jaseneksi_liittyminen/