Vireillä olevia kaavoitushankkeita lähialueilla

29.3.2021

Kiviruukin osayleiskaava valmistui v. 2022. Alueella on tällä hetkellä käynnissä useita asemakaavoitushankkeita. Lisäksi Sammalvuoren kaavoittaminen lähivirkistysalueeksi ja täydennysrakentamiseen sen reuna-alueilla on vuonna 2023 aloitettu.

Linkkejä: 
-> Kiviruukin kaavarunko <tässä>.  
Osayleiskaavaan voi tutustua valtuuston 28.2.2022 kokouksen päätöspöytäkirjassa, §26; <tässä>.

-> Kiviruukin ja Sammalvuoren asukasilta: Keskustellaan kaavoituksesta!
Torstaina 7.3.2024 Kiviruukin kaavarungosta pääsee keskustelemaan suunnittelijoiden kanssa Kiviruukin ja Sammalvuoren asukasillassa.