Kotikadut kuntoon projekti

Kotikadut kuntoon -projektin ajankohtaista tietoa:

http://www.espoo.fi/hankkeet/?Path=1;28;29;1047;1098;46595;56689

Espoon kaupungin tiedote, julkaistu 06.03.2007

Espoolaiset ottivat vilkkaasti kantaa kotikatujen rakentamiseen


Espoolaiset ottivat viime syksyn aikana aktiivisesti kantaa ns. Kotikadut kuntoon -hankkeeseen. Tekninen keskus tarjosi kuntalaisille mahdollisuutta vaikuttaa asuinalueidensa katujen rakentamisjärjestykseen sekä antaa myös muunlaista palautetta asiasta.

Kotikatujen rakentamiseen liittyvää tietoa oli tarjolla Espoon kaupungin verkkosivulla Avoin Espoo -palvelussa, missä kuntalaiset saattoivat kommentoida asiaa myös erityisen karttaliittymän avulla.


Kommentteja lähes 500


Syksyn aikana kommentointimahdollisuuteen tutustui kaikkiaan 1 581 henkilöä. Kommentteja jätettiin 480 kappaletta ja erilaisia toimenpide-ehdotuksia syntyi 739.


Lisäksi alueneuvottelukunnilta, asukasyhdistyksiltä sekä yksittäisiltä kuntalaisilta saatiin lukuisia kommentteja ja kannanottoja puhelimitse, kirjeitse ja sähköpostin välityksellä.

Asukkaat toivoivat eniten katujen rakentamista (12 %), asfaltointia (10 %), sadevesiongelman poistamista (11 %), jalkakäytävien rakentamista (8 %) ja liikenneturvallisuuden parantamista (6 %). Eniten kommentteja saatiin Laaksolahden, Nöykkiön ja Lintuvaaran alueilta. Asukaslukuun suhteutettuna aktiivisimpia olivat Tillinmäen, Ymmerstan ja Kaupunginkallion asukkaat.


Kotikadut kuntoon -hanke hyvässä vauhdissa


Kotikadut kuntoon -hankkeen avulla pyritään vauhdittamaan vanhojen kaavoitettujen ja tiivistymässä olevien asuinalueiden katujen rakentamista. Hankkeen tavoitteena on rakentaa kaikki kotikadut täysin kuntoon vuoteen 2018 mennessä. Tällä hetkellä noin 40 prosenttia kotikaduista on täysin valmiita.


Tällä hetkellä rakentamattomien kotikatujen rakentamisen arvioidaan maksavan yhteensä 143 milj. euroa. Tämän vuoden aikana näitä katuja rakennetaan 11 milj. euron edestä ja samankaltaisen rakentamistahdin arvioidaan jatkuvan myös lähivuosina.


Asukkaiden mielipiteet vaikuttavat


Tekninen lautakunta käsittelee yhteenvetoa asukkailta saadusta palautteesta 7.3. ja arvioi samalla Kotikadun kuntoon -hankkeen tilannetta. Lautakunta ohjaa kotikatujen rakentamista ja asukkaiden toimenpide-ehdotukset otetaan huomioon katujen rakentamisjärjestystä ja toimenpiteitä valmisteltaessa.


Kuntalaisten aktiivisuus osoitti hankkeen tärkeyden ja antoi tietoa tulevan vuoden talousarvion valmistelun pohjaksi.


Kotikadut kuntoon projektin aineistot löytyvät kaupungin sivuilta: http://www.espoo.fi/hankkeet/?Path=1;28;29;1047;1098;46595;56689