Puistot ja ulkoilualueet

Keskuspuisto on Espoon taajaan asutun eteläosan merkittävin laaja ja yhtenäinen viheralue. Tavoitteena on yhdessä Keskuspuisto I osayleiskaavan virkistysalueiden kanssa turvata yhtenäinen viheraluekokonaisuus.

Kaava-alue sijaitsee Finnoontien ja Vanttilan välissä jatkona Keskuspuisto I:n osayleiskaava-alueelle. Pinta-ala on n. 400 ha. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan 17.12.2004. Valtuuston päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeudelle, joka on 7.6.2006 antamallaan päätöksellä hylännyt valituksen. Hallinto-oikeuden päätös on lainvoimainen ja osayleiskaava on tullut voimaan, kun siitä on kuulutettu 16.8.2006.