Espoon eteläosien yleiskaava (1/2010)

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Espoon eteläosien yleiskaavan 7.4.2008. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Espoon eteläosien yleiskaavan hyväksymistä koskevista valituksista on annettu 29.1.2010, jolloin valtuuston päätös yleiskaavan hyväksymisestä sai lainvoiman.

Espoon eteläosien yleiskaava-alueeseen kuuluvat Leppävaaran, Tapiolan, Matinkylän, Espoonlahden ja Kauklahden suuralueet. Huomattava osa alueesta on asemakaavoitettu.

Kaupunginvaltuuston hyväksymien yleiskaavan tavoitteiden mukaan koko Espoossa varaudutaan 300 000 asukkaaseen vuonna 2030 ja työpaikkamäärään, joka vastaa 100 %:n työpaikkaomavaraisuutta. Tavoitteiden mukaisesti yleiskaavassa on painotettu Kaakkois-Espoon ja Länsiväylän kehittämisvyöhykettä, jota jatketaan Espoonlahdesta Kauklahteen asti.

https://www.espoo.fi/fi-fi/asuminen_ja_ymparisto/kaavoitus/yleiskaava/voimassa_olevat_yleiskaavat/espoon_etelaosien_yleiskaava