Tiilismäenrinne asemakaavaluonnos


Tiilismäenrinne asemakaavan valmistelut/asemakaavaluonnos

KUULUTETTU NÄHTÄVILLE 29.4.2020.

Nähtävillä 4.5.-3.6.2020. 

Tiilismäenrinne_420122, asemakaavan muutos, Saunalahti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 4.5.–3.6.2020. 


Kiviruukin osayleiskaava-alueella on lähes samanaikaisesti nähtävillä Kattilalaakson eteläpuolella ja Ruukintien pohjoispuolella välisellä alueella sijaitsevan asemakaava-alueen ensimmäinen "Tiilismäenrinne-kaavaluonnos".


 

Tiilismäenrinne asemakaavoitus:

Alla löytyvät asemakaavan valmisteluaineistot. Kaupunki toivoo asukkaiden ja osallisten mielipiteet myös tähän asemakaavaluonnokseen: 

https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/Espoonlahti/Tiilismaenrinne_420122/Valmisteluvaihe


- Hankkeessa voit jättää mielipiteesi uudella tavalla, kaavapalautteena kartalle. Mielipiteesi toimitetaan kirjaamoon ja saat siitä kopion sähköpostiosoitteeseen.

- Toinen vaihtoehto on toimittaa mielipiteesi suoraan kirjaamoon. Ohjeet löydät tämän sivun vasemmalta palstalta. Tutustu alla olevaan kaava-aineistoon ennen mielipiteen antamista.