Kiviruukki osayleiskaavaluonnos

Kiviruukki

Osayleiskaava-alue sijaitsee Espoon Kivenlahdessa tulevan metroaseman vaikutusalueella. Osayleiskaava-alue on pinta-alaltaan noin 75 hehtaaria. Alue rajautuu etelässä Länsiväylään, lännessä Kauklahdenväylään ja pohjoisessa ja idässä Tillinmäen ja Kattilalaakson pientaloalueisiin. 

Osayleiskaavalla muutetaan alueella voimassa olevaa Espoon eteläosien yleiskaavaa. Alueen maankäytön muutostarpeet liittyvät länsimetron jatkeen ja Kivenlahden aseman toteuttamiseen sekä metrovyöhykkeen kehittämistavoitteisiin.

Kaupunginhallituksen asettamien väestötavoitteiden mukaisesti osayleiskaava mahdollistaa noin 10.000 uutta asukasta noin 31 hehtaarin asuinalueelle. Lisäksi kaupunginhallituksen mielestä alueelle voidaan kaavoittaa noin 2 000 työpaikkaa (nykyinen määrä on n. 950 työpaikkaa). Alueella varaudutaan uuteen raideyhteyteen, ja suunnittelussa tulee huomioida kestävän kehityksen kysymykset liittyen mm. ilmastonmuutoksen torjuntaan, kiertotalouteen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.