Kiviruukki oyk-luonnos: Asukkaiden palautekanava

Kerro miten Sinä haluaisit kehittää tätä nykyistä Kiviruukin työpaikka-aluetta Tillinmäen ja Kattilalaakson pientaloalueiden kaupunki- ja maisemakuvan välittömässä läheisyydessä!

Yleisohjeet:

Tutustu nähtävillä olevaan Kiviruukki-osayleiskaavamateriaaliin, mm. yleiskaavan esitystapaan, kaavamääräyksiin ja yleiskaavan lainmukaisiin sisältövaatimuksiin, sekä osayleiskaavan selostukseen, ja esitä mielipiteesi tehtyjen taustaselvitysten riittävyyteen, tarpeellisuuteen, ja kohdennettavuuteen, yms.

Kommentoi kaavaratkaisua sekä kaavamerkintöjä ja -määräyksiä vapaasti. Ota kantaa erityisesti Espoon kaupungin tavoiteasetteluun verrattuna maankäyttö- ja rakennuslaissa asetettuihin yleiskaavan sisältövaatimuksiin:

  • Väestömäärätavoite; Asukastilaisuudessa helmikuussa 2019 esille tuotu tavoite 4000-5000, vaiko kaupunginhallituksen päättämät 9000-12000 uutta asukasta?

  • Työpaikkatavoite; Nykyinen työpaikkamäärä on 940. Kaupunginhallituksen päättämä tavoite olisi 1000-2000 työpaikkaa. Mikä on Sinun ehdotuksesi, ja minkälaisia työpaikkoja toivot alueelle?

  • Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen. Esimerkiksi, miten säilyttää riittävät viheralueet ja kehittää toimivat virkistysyhteydet nykyisen Kivenlahden ja Saunalahden sekä tulevan Kiviruukin alueen asukkaille? 

  • Yhdyskuntarakenteen toimivuus ja soveltuvuus ympärillä oleviin pientaloalueisiin nähden. Esimerkiksi, miten pientaloalueiden maisemaan ja lähiympäristöön sopisi erittäin tiivisti rakennetut noin 12-16 kerroksiset kerrostalot kaupunkikuvaan?

  • Joukkoliikenneratkaisu, mm. pikaraitioyhteyden sijainti ja linjaus Kivenlahden ja Kauklahden välille. Esimerkiksi, tuleeko ensin suunnitella voimassa olevan yleiskaavan (EEYK 2008) mukaisen sitovan raideyhteyden Kivenlahti-Kauklahti valmiiksi ennen uusien massiivisten asuntorakentamisalueiden kaavoittamista?

  • Autoliikenteen sujuvuus ja liityntäpysäköinnin toimivuus (mukaanlukien polkupyörille). Miten ennustaisit Länsiväylän, Kauklahdenväylän ja liityntäkatujen turvallisuus, sujuvuus ja toimivuus Kivenlahden metroasemalle ja ihmisten liikkumiselle muualle? 

  • Kevyen liikenteen ja pyöräilytieyhteydet sekä niiden toimivuus ja turvallisuus. Esimerkiksi, miten turvata polkupyörä- ja kävely-yhteydet Tillinmäestä ja Kattilalaaksosta Kivenlahden metroasemalle, mukaanlukien pyörien liityntäpysäköinti?

  • Elinkeinoelämän yleiset toiminta- ja kehittämisedellytykset. Esiemerkiksi; korkean teknologian edistäminen ja uusien osaamis- ja koulutuskeskusten kaavoittaminen olemassa olevan bioenergia-alan ympärille.

  • Virkistysalueiden soveltuvuus ja riittävyys, sekä viheryhteydet lähiympäristöön mukaan lukien liito-oravien kulkureitit, ruokailu- ja lisääntymisalueet.. Kerro kaupungille mitä mieltä olet näistä asioista?

  • Muut mielipiteet ja huomautukset...

Mielipiteen antajan tulee ilmoittaa nimensä ja yhteystietonsa mielipiteiden käsittelemiseksi ja kopion lähettämiseksi mielipiteen jättäjälle. Muista lopuksi pyytää kaavoittajilta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen perustellun vastauksen esitettyyn mielipiteeseen.

 

Espoon kaupungin verkkosivuilla löytyy lisäksi erillinen “kaavamielipide-linkki”.  ->  https://kaava.maptionnaire.com/fi/8457/, johon halutessasi voit käydä lisäämässä tiedostoja, kuvia ja tehdä erilaisia merkintöjä kaupungin ohjeiden mukaisesti kaavakartalle.

“Kaavapalautekyselyssä” oleviin suunnitelmiin ja siinä olevien palautesivujen kautta voi myös jättää virallisen mielipiteen kaavaluonnoksesta. Vastaamalla kyselyyn annat samalla Espoon kaupungille käyttö- ja julkaisuoikeudet materiaaliin. Kaavoituksen kyselyrekisterin tietosuojaseloste löytyy seuraavan linkin takana:

https://www.espoo.fi/fi-FI/Asioi_verkossa/Tietosuoja/Tietosuojaselosteet

Kaavoitus