Kaupungin tavoiteasettelu

Kaupunginhallitus

14.1.2019

Kaupunginhallitus hyväksyi 14.1.2019 Kiviruukin osayleiskaavan tavoitteeksi Länsimetron kehittämisvyöhykkeellä ja Kivenlahden metroaseman pohjoispuolella sijaitsevan noin 70 ha pienteollisuus- ja varastoalueen muuttaminen monipuoliseksi ja viihtyisäksi kaupunkiympäristöksi. Alueelle varataan asumisen lisäksi myös alueita elinkeino-, koulutus- ja tutkimustoiminnalle. Alue kehittyy edelleen myös merkittävänä työpaikka-alueena. Osayleiskaavaluonnos mahdollistaa kaupunginhallituksen mielestä alueelle noin 10 000 asukasta ja noin 2 000 työpaikkaa. Alueella varaudutaan lisäksi uuteen raideyhteyteen, ja suunnittelussa huomioidaan kestävän kehityksen kysymykset liittyen mm. ilmastonmuutoksen torjuntaan, kiertotalouteen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

Kts. päätös §24 --> 

https://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019463005-9 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1.4.2020

Kaupunkisuunnittelulautakunnan keskeisenä tehtävänä on mm. ohjata ja valvoa Espoon kaupunkisuunnittelua, huolehtia kaavoituksesta, kaupunkikuvan ja -rakenteen kehittämisestä, yleispiirteisestä ympäristön kehittämisestä ja suunnittelusta sekä kaavoitukseen liittyvästä liikenteen suunnittelusta, sekä luoda kaavoituksen avulla edellytykset asunto-olojen ja elinkeinotoiminnan edistämiselle. 

Kokouksessaan 1.4.2020 kaupunkisuunnittelulautakunta päätti, että Kiviruukin osayleiskaavan luonnos asetetaan nähtäville mielipiteitä varten. Kts. päätös §42 -->  

https://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020500572-4

Liitteet